انگیزه و انواع آن از نگاه روانشناسی
فهرست تیترها

انگیزه و انواع آن از نگاه روانشناسی

موضوع مقاله درباره‌ی انگیزه است، یک مفهوم که از زوایای مختلفی قابل بررسی است و در حوزه‌های گوناگونی نظیر روانشناسی، مدیریت، و علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. انگیزه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی رفتار و عملکرد انسان، همواره مورد توجه و مطالعه‌ی پژوهشگران در سطح جهانی بوده است.

اهمیت مطالعه انگیزه از دیدگاه روانشناسی: در زمینه‌ی روانشناسی، انگیزه به عنوان یکی از عوامل اساسی شکل‌دهنده‌ی رفتار انسان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحلیل انگیزه‌ها، ارزیابی میزان تأثیر آنها بر عملکردهای فردی و اجتماعی، و تفکیک انگیزه‌های داخلی و خارجی از مسائلی است که به وسیله‌ی مطالعات روانشناسی بررسی می‌شوند. درک عمیق از انگیزه‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی شخصی و حرفه‌ای مؤثر باشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر در انگیزه انسان و تأثیر آنها بر عملکرد و رفتار انسانی است. برای دستیابی به این هدف، می‌توان سوالاتی مانند “چگونه انگیزه‌ها شکل می‌گیرند؟”، “چه عواملی بر تغییرات انگیزه‌ها تأثیر می‌گذارند؟” و “چگونه می‌توان انگیزه‌های مثبت را تقویت کرد؟” را مورد بررسی قرار داد.

 

انواع انگیزه از منظر روانشناسی

منظور از انگیزه در روانشناسی، نیروها یا فرایندهایی است که فرد را به انجام کارها، دستیابی به اهداف، و پیشرفت در زندگی معطوف می‌کند. انگیزه‌ها به طور کلی می‌توانند به سه دسته داخلی، خارجی، و همگانی تقسیم شوند.

انگیزه داخلی

مفهوم:

انگیزه داخلی وابسته به انگیزه‌هایی است که از درون فرد می‌آید و معمولاً بر اساس عواطف، ارزش‌ها، و اهداف شخصی فرد تشکیل می‌شود. این نوع انگیزه معمولاً با رضایت شخصی، احساس موفقیت، و رشد شخصی همراه است.

مثال‌ها:

 • تعلق به یک مسئولیت یا موضوع که اهمیت برای فرد دارد.
 • ارتباط عمیق با فعالیت‌هایی که لذت و رضایت را به فرد می‌دهد.
 • داشتن ارزش‌ها و ایده‌آل‌های مهم و معتبر برای فرد.

تأثیرات و اثرات:

 • مثبت: افزایش رضایت شخصی، افزایش پافشاری و تمرکز، و افزایش اثربخشی در انجام وظایف.
 • منفی: احساس ناکامی و عدم ارضایی در صورت عدم دستیابی به اهداف، افزایش استرس و فشار ناشی از انتظارات بالا.

انگیزه خارجی

مفهوم:

انگیزه خارجی مربوط به نیازها، تحمیل‌ها، و انتظارات خارجی است که بر فرد اعمال می‌شود. این نوع انگیزه معمولاً بر اساس پاداش‌ها، تنبیه‌ها، یا انتظارات دیگران شکل می‌گیرد.

مثال‌ها:

 • انجام کاری به دلیل حمایت و تشویق دیگران.
 • انجام کاری به دلیل ترس از مجازات یا عواقب منفی.

تأثیرات و اثرات:

 • مثبت: افزایش عملکرد در مواقعی که پاداش یا تشویق وجود دارد، تحقق اهداف خاص به دلیل تحمیل‌های خارجی.
 • منفی: کاهش انگیزه و انرژی در صورت عدم حمایت یا تشویق، افزایش احساس استرس و فشار به دلیل تنبیه‌ها یا تهدیدات.

انگیزه همگانی

مفهوم:

انگیزه همگانی به عنوان یک نوع انگیزه اجتماعی مطرح می‌شود که بر اساس نیازها، ارزش‌ها، و اهدافی که به اشتراک گذاشته می‌شود، شکل می‌گیرد. این نوع انگیزه معمولاً برای دستیابی به اهداف جمعی، خدمت به جامعه، یا حفظ مقاصد اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، انگیزه همگانی به موجب ارتباطات و تعاملات اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد و افراد به دلیل تعلق خود به جامعه، مسئولیت‌های اجتماعی، ارزش‌ها و اهداف مشترک، به دنبال دستیابی به اهداف مشترک می‌باشند.

 

عوامل مؤثر در شکل‌گیری انگیزه

عوامل مؤثر در شکل‌گیری انگیزه

عوامل مؤثر در شکل‌گیری انگیزه شامل عوامل داخلی، عوامل خارجی، و عوامل اجتماعی می‌شوند که به طور کلی به شرح زیر هستند:

 1. عوامل داخلی:
  • خواسته‌ها و نیازها: نیازهای فیزیولوژیکی (مانند غذا، آب، خواب) و نیازهای روانی (مانند تشویق، تحسین، احترام، خودافزایی).
  • ارزش‌ها و باورهای شخصی: باورها، ارزش‌ها، و انتظارات شخصی که تعیین‌کننده انگیزه افراد می‌باشند.
 2. عوامل خارجی:
  • پاداش‌ها: پاداش‌ها مانند پول، اعتراف، موفقیت و موارد مشابه که افراد را به انجام کارها و تحقق اهداف تشویق می‌کند.
  • تنبیه‌ها: تنبیه‌ها مانند تنبیه‌های مالی، مجازات، از دست دادن فرصت‌ها که افراد را از انجام کارها باز می‌دارد.
 3. عوامل اجتماعی:
  • تحولات اجتماعی: مانند تغییرات در محیط کار، تغییرات در فرهنگ و ارزش‌های جامعه که ممکن است انگیزه افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
  • فرهنگ: عوامل فرهنگی مثل تقالید، مقررات، ارزش‌ها، و عادات که تأثیر بسزایی در انگیزه افراد دارد.

این عوامل به طور ترکیبی و هماهنگ با یکدیگر می‌توانند شکل‌دهنده انگیزه افراد در انجام کارها و دستیابی به اهداف باشند.

تأثیر انگیزه بر رفتار و عملکرد

تأثیر انگیزه بر رفتار و عملکرد

تأثیر انگیزه بر رفتار و عملکرد بسیار گسترده و چند بُعدی است. به طور کلی، می‌توان تأثیر انگیزه را بر تصمیم‌گیری و عملکرد فردی، عملکرد گروهی و سازمانی، و همچنین بر پیشرفت و تعالی به شکل زیر بررسی کرد:

 1. تأثیر انگیزه بر تصمیم‌گیری و عملکرد فردی:
  • افزایش تمرکز و توجه: انگیزه قوی می‌تواند باعث افزایش تمرکز و توجه فرد به وظایف و اهداف مشخص شود.
  • افزایش انگیزه و انرژی: انگیزه می‌تواند باعث افزایش انرژی و انگیزه فرد برای انجام وظایف شود.
  • ارتقاء عملکرد: با داشتن انگیزه مناسب، فرد می‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشد و به نتایج بهتری دست پیدا کند.
 2. تأثیر انگیزه بر عملکرد گروهی و سازمانی:
  • تقویت همبستگی: انگیزه می‌تواند باعث تقویت همبستگی و همکاری در گروه‌ها و سازمان‌ها شود.
  • افزایش تعهد: فرد با داشتن انگیزه، تعهد و مسئولیت بیشتری نسبت به وظایف و اهداف گروهی و سازمانی خود نشان می‌دهد.
  • توسعه فرهنگ سازمانی: انگیزه می‌تواند به توسعه فرهنگ سازمانی و ایجاد محیطی مثبت و پویا کمک کند.
 3. تأثیر انگیزه بر پیشرفت و تعالی:
  • تشویق به بهبود مداوم: انگیزه باعث تشویق فرد به بهبود مداوم و پیشرفت در کارها و عملکردهایش می‌شود.
  • تعالی و خلاقیت: انگیزه می‌تواند باعث افزایش تعالی و خلاقیت در کارها و پروژه‌های فردی و سازمانی شود.
  • مدیریت استرس: انگیزه قوی می‌تواند فرد را در مدیریت استرس و مشکلاتی که در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد، یاری کند.

در کل، انگیزه به عنوان یک نیروی قدرتمند، تأثیر چندگانه‌ای بر رفتار و عملکرد افراد، گروه‌ها، و سازمان‌ها دارد و می‌تواند در بهبود عملکرد، ایجاد محیط همکاری و همبستگی، و رسیدن به تعالی و پیشرفت مؤثر باشد.

 

توصیه‌ها برای افزایش انگیزه

برای افزایش انگیزه در فرد یا گروه، می‌توان از تکنیک‌ها و راهکارهای مختلفی استفاده کرد. در ادامه توصیه‌هایی برای افزایش انگیزه ذکر شده است:

 1. استفاده از تکنیک‌های مدیریت انگیزه:
  • اهداف SMART: تعیین اهداف مشخص، قابل دستیابی، قابل اندازه‌گیری، مرتبط و زمان‌بندی شده (SMART) برای افراد و گروه‌ها می‌تواند انگیزه را افزایش دهد.
  • پاداش‌ها و تحسین: استفاده از پاداش‌های مادی و روحانی، اعلام تحسین و تشویق، و ارائه بازخورد مثبت برای عملکرد خوب می‌تواند انگیزه را تقویت کند.
  • ارائه چالش‌های متنوع: ارائه چالش‌های جذاب و مناسب با توجه به توانایی‌ها و مهارت‌های فردی نیز می‌تواند انگیزه را افزایش دهد.
 2. توسعه ساختارهای سازمانی مشوق‌دهنده:
  • محیط کار مثبت: ایجاد محیطی مثبت، پویا و حامی برای پرسنل، باعث افزایش انگیزه و ارتقای عملکرد آن‌ها می‌شود.
  • توزیع وظایف و مسئولیت‌ها: توزیع وظایف و مسئولیت‌ها با توجه به توانمندی‌ها و تمایلات افراد، می‌تواند انگیزه را تقویت کند.
  • اهمیت فرهنگ سازمانی: ترویج فرهنگ کار تیمی، اعتماد، تعامل موثر، و تشویق به نوآوری و خلاقیت می‌تواند انگیزه را افزایش دهد.
 3. ایجاد ارتباط مثبت و پرسنلی:
  • تواصل و ارتباط موثر: برقراری ارتباط موثر با پرسنل، شنیدن نیازها و مشکلات آن‌ها، و ارائه حلقه بازخورد می‌تواند انگیزه را افزایش دهد.
  • توجه به تعاملات انسانی: توجه به نیازها و احساسات پرسنل، ایجاد حس مالکیت و ارتباط قوی، و تامین امکانات مورد نیاز برای خوب بودن محیط کار نقش مهمی در افزایش انگیزه دارد.
  • تشویق به مشارکت: تشویق به مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ارائه ایده‌های نوآورانه، و تقویت حس مشارکتی می‌تواند انگیزه را افزایش دهد.

 

نتیجه گیری

در نتیجه، مطالعه و درک انگیزه‌ها از دیدگاه روانشناسی امری بسیار حائز اهمیت است. انگیزه‌ها نقش بسیار مهمی در تعیین رفتار، عملکرد، و پیشرفت فردی و سازمانی دارند. انگیزه‌ها می‌توانند از دو زاویه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرند و هر کدام اثرات متفاوتی را بر روی افراد و سازمان‌ها دارند.

انگیزه داخلی، که شامل خواسته‌ها، ارزش‌ها، و باورهای شخصی است، افراد را به دنبال رسیدن به اهداف خود و تعالی در عملکرد ترغیب می‌کند. انگیزه خارجی، که از طریق پاداش‌ها و تحسین‌ها وارد عملکرد افراد می‌شود، نقش مهمی در تحریک و افزایش انگیزه دارد. همچنین، انگیزه همگانی که از طریق تحولات اجتماعی و فرهنگی به وجود می‌آید، می‌تواند تغییراتی در رفتارها و عملکردهای جمعی به وجود آورد.

به طور کلی، توجه به شناخت و مدیریت انگیزه‌ها می‌تواند در بهبود عملکرد فردی و سازمانی، افزایش تعالی، و ایجاد محیط کار موثر و پویا کمک کند. از این رو، توصیه می‌شود که سازمان‌ها و افراد در هر سطحی از فعالیت‌های خود، به توجه به عوامل داخلی و خارجی موثر در انگیزه بپردازند و از راهکارهای مدیریتی مؤثر برای افزایش انگیزه استفاده کنند.

0 0 امتیاز ها
امتیاز مقاله
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه ها
فیدبک اینلاین
نمایش همه دیدگاه ها
آخرین مقالات

جهت جستجو مطالب عنوان مد نظر خود را در باکس بالا وارد نمایید.