روانشناسی گشتالت چیست؟
فهرست تیترها

روانشناسی گشتالت، مکتبی در روانشناسی است که بر درک پدیده ها به عنوان یک کل واحد، به جای تمرکز بر اجزای تشکیل دهنده آن ها تأکید دارد. این مکتب در اوایل قرن بیستم در آلمان به عنوان پاسخی به ساختارگرایی، که بر تجزیه و تحلیل ذهنی به عناصر مجزا تمرکز داشت، ظهور کرد. با ما همراه باشید تا اطلاعات جامعی در رابطه با روانشناسی گشتالت کسب نمایید.

روانشناسی گشتالت چیست؟

واژه “گشتالت” از زبان آلمانی گرفته شده و به معنای “شکل” یا “هیئت” است. روانشناسان گشتالت معتقدند که انسان ها تمایل دارند تا اشیاء و پدیده ها را به عنوان یک کل واحد درک کنند، نه مجموعه ای از اجزای مجزا. به عبارت دیگر، کل از مجموع اجزاء تشکیل دهنده آن ها بزرگتر است و ویژگی های خاص خود را دارد که در اجزاء به تنهایی یافت نمی شود. در ادامه با تاریخچه این مکتب آشنا خواهیم شد.

تاریخچه روانشناسی گشتالت:

روانشناسی گشتالت ریشه در فلسفه یونان باستان دارد. فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو معتقد بودند که انسان ها تمایل دارند تا اشیاء را به عنوان یک کل واحد درک کنند. در قرن هجدهم، فیلسوف آلمانی، ایمانوئل کانت، بین ادراک حسی و تفکر عقلی تمایز قائل شد و معتقد بود که انسان ها به طور فعال در ساختن تجربه خود نقش دارند.

روانشناسی گشتالت به طور رسمی در اوایل قرن بیستم در آلمان توسط سه روانشناس به نام های ماکس ورتایمر، ولفگانگ کهلر و کورت کافکا بنیانگذاری شد. ورتایمر در سال ۱۹۱۲ با مشاهده پدیده “فی” (حرکت ظاهری دو خط که به طور متناوب روشن و خاموش می شوند) ایده های کلیدی روانشناسی گشتالت را مطرح کرد.

اصول کلیدی روانشناسی گشتالت

اصول کلیدی روانشناسی گشتالت

روانشناسی گشتالت بر چند اصل کلیدی استوار است که درک ما از نحوه ادراک و فهم انسان از جهان را شکل می دهد.

کل نگری در روانشناسی گشتالت:

کل نگری یکی از اصول بنیادی روانشناسی گشتالت است که بر درک پدیده ها به عنوان یک کل واحد، به جای تمرکز بر اجزای تشکیل دهنده آن ها تأکید دارد. به عبارت دیگر، انسان ها تمایل دارند تا اشیاء و پدیده ها را به عنوان یک کل واحد درک کنند، نه مجموعه ای از اجزای مجزا.

روانشناسان گشتالت معتقدند که انسان ها تمایل دارند تا اشیاء و پدیده ها را به عنوان یک کل واحد درک کنند، نه مجموعه ای از اجزای مجزا. به عبارت دیگر، کل از مجموع اجزاء تشکیل دهنده آن ها بزرگتر است و ویژگی های خاص خود را دارد که در اجزاء به تنهایی یافت نمی شود.

برتری کل بر اجزاء تشکیل دهنده

روانشناسان گشتالت معتقدند که کل از مجموع اجزاء تشکیل دهنده آن ها بزرگتر است و ویژگی های خاص خود را دارد که در اجزاء به تنهایی یافت نمی شود. به عنوان مثال، هنگامی که به یک سیب نگاه می کنید، آن را به عنوان یک سیب واحد درک می کنید، نه مجموعه ای از رنگ، شکل، بو و مزه. در واقع، این ویژگی ها در کنار یکدیگر مفهوم سیب را برای شما شکل می دهند.

مثال هایی از ادراک کل نگر

 • درک چهره: هنگامی که به چهره یک فرد نگاه می کنید، آن را به عنوان یک چهره واحد درک می کنید، نه مجموعه ای از چشم، بینی، دهان و … .
 • درک جمله: هنگامی که یک جمله را می خوانید، آن را به عنوان یک جمله واحد درک می کنید، نه مجموعه ای از کلمات مجزا.
 • درک یک آهنگ: هنگامی که به یک آهنگ گوش می دهید، آن را به عنوان یک آهنگ واحد درک می کنید، نه مجموعه ای از نت های مجزا.

قوانین گشتالت:

روانشناسی گشتالت بر درک پدیده ها به عنوان یک کل واحد تأکید دارد.  قوانین گشتالت به توضیح نحوه سازماندهی ادراک انسان بر اساس الگوها و روابط بین عناصر مختلف می پردازند.

قانون شباهت:

انسان ها تمایل دارند تا اشیاء مشابه را به عنوان یک گروه درک کنند. به عنوان مثال، اگر در یک گروه از افراد، چند نفر با لباس های همرنگ باشند، شما به طور ناخودآگاه آنها را به عنوان یک گروه در نظر می گیرید.

قانون مجاورت:

انسان ها تمایل دارند تا اشیاء نزدیک به یکدیگر را به عنوان یک گروه درک کنند. به عنوان مثال، اگر چند نقطه در یک صفحه کاغذ به صورت نزدیک به هم قرار بگیرند، شما آنها را به عنوان یک شکل واحد درک می کنید.

قانون تداوم:

انسان ها تمایل دارند تا الگوها و خطوط صاف و پیوسته را دنبال کنند. به عنوان مثال، اگر خطی ناگهان قطع شود، شما به طور ناخودآگاه آن را به صورت یک خط پیوسته در ذهن خود کامل می کنید.

قانون بستگی:

انسان ها تمایل دارند تا اشیاء را به عنوان یک کل واحد درک کنند، حتی اگر ناقص یا مبهم باشند. به عنوان مثال، اگر به یک نقاشی ناقص از یک چهره نگاه کنید، شما می توانید به طور کامل چهره را در ذهن خود تصور کنید.

قانون شکل و زمینه:

انسان ها تمایل دارند تا بین شکل و زمینه در یک تصویر تمایز قائل شوند. به عنوان مثال، اگر به یک تصویر از یک گلدان نگاه کنید، شما می توانید به طور واضح گلدان را از زمینه آن (مثلاً یک میز) تشخیص دهید.

کاربردهای روانشناسی گشتالت

این مکتب روانشناسی در زمینه های مختلفی از جمله ادراک، یادگیری، تفکر، هنر، طراحی، آموزش و درمان کاربرد دارد.

ادراک:

روانشناسی گشتالت به توضیح نحوه ادراک انسان از اشیاء و پدیده ها می پردازد. قوانین گشتالت مانند شباهت، مجاورت، تداوم، بستگی و شکل و زمینه، نحوه سازماندهی ادراک انسان را بر اساس الگوها و روابط بین عناصر مختلف توضیح می دهند.

یادگیری:

روانشناسی گشتالت بر نقش بینش در یادگیری تأکید دارد. بینش درک ناگهانی و فوری یک موقعیت یا مسئله، بدون نیاز به تجزیه و تحلیل گام به گام است. روانشناسان گشتالت معتقدند که بینش نقش مهمی در یادگیری و حل مسئله دارد.

تفکر:

روانشناسی گشتالت به بررسی نحوه تفکر انسان، از جمله حل مسئله و خلاقیت می پردازد. روانشناسان گشتالت معتقدند که تفکر خلاق از طریق بینش و تفکر بصری حاصل می شود.

هنر:

روانشناسی گشتالت به درک اصول زیبایی شناسی و خلاقیت در هنر کمک می کند. روانشناسان گشتالت معتقدند که هنرمندان از قوانین گشتالت برای خلق آثار هنری استفاده می کنند که دارای انسجام و زیبایی هستند.

طراحی:

روانشناسی گشتالت به طراحی رابط های کاربری و محصولات ارگونومیک کمک می کند. روانشناسان گشتالت معتقدند که طراحان باید از قوانین گشتالت برای طراحی محصولاتی استفاده کنند که به راحتی قابل استفاده باشند.

آموزش:

روانشناسی گشتالت به طراحی روش های آموزشی مؤثرتر کمک می کند. روانشناسان گشتالت معتقدند که معلمان باید از قوانین گشتالت برای طراحی روش های آموزشی استفاده کنند که به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک کند.

درمان:

روانشناسی گشتالت در درمان اختلالات روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی به کار می رود. روانشناسان گشتالت معتقدند که درمانگران می توانند از قوانین گشتالت برای کمک به مراجعان خود در درک بهتر خود و مشکلاتشان استفاده کنند.

روانشناسی گشتالت دیدگاه ارزشمندی در مورد نحوه ادراک، تفکر و رفتار انسان ارائه می دهد. این دیدگاه در زمینه های مختلفی کاربرد دارد و به انسان ها در درک بهتر خود و دنیای اطرافشان کمک می کند.

نقد روانشناسی گشتالت

نقد روانشناسی گشتالت

روانشناسی گشتالت، با وجود ارائه دیدگاه‌های ارزشمند در مورد نحوه ادراک، تفکر و رفتار انسان، مورد نقدهایی نیز قرار گرفته است.

ابهام در مفاهیم:

یکی از نقدهای اصلی به روانشناسی گشتالت، ابهام در مفاهیم و اصطلاحات کلیدی آن است. به عنوان مثال، مفهوم “گشتالت” به طور دقیق تعریف نشده است و این امر تفسیر و کاربرد نظریه را دشوار می کند.

پاسخ:

 • روانشناسی گشتالت در حال تکامل است و تلاش برای تعریف دقیق تر مفاهیم کلیدی آن ادامه دارد.
 • بسیاری از مفاهیم روانشناسی گشتالت، مانند “گشتالت” و “بینش”، مفاهیمی کیفی هستند و تعریف دقیق آنها دشوار است.
 • با وجود این، این مفاهیم به طور کلی قابل فهم هستند و می توان از آنها در تحقیقات و کاربردهای عملی استفاده کرد.

عدم وجود شواهد تجربی:

نقد دیگر به روانشناسی گشتالت، کمبود شواهد تجربی برای اثبات نظریه های آن است. بسیاری از نظریه های گشتالت بر اساس مشاهدات و تجربیات شخصی بنا شده اند و آزمایش های تجربی دقیقی برای اثبات آنها انجام نشده است.

پاسخ:

 • در سال های اخیر، تحقیقات تجربی زیادی برای اثبات نظریه های گشتالت انجام شده است.
 • این تحقیقات شواهدی قوی برای حمایت از بسیاری از نظریه های گشتالت، مانند قوانین گشتالت و بینش، ارائه کرده است.
 • با وجود این، هنوز به تحقیقات بیشتری برای اثبات کامل نظریه های گشتالت نیاز است.

تمرکز بر کل و نادیده گرفتن اجزاء:

روانشناسی گشتالت به دلیل تمرکز بر کل و نادیده گرفتن اجزاء مورد نقد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که این دیدگاه، نقش اجزاء در ادراک و تفکر را نادیده می گیرد.

پاسخ:

 • روانشناسی گشتالت نقش اجزاء در ادراک و تفکر را نادیده نمی گیرد.
 • در واقع، روانشناسان گشتالت معتقدند که کل از اجزاء تشکیل شده است و برای درک کل، باید اجزاء را نیز در نظر گرفت.
 • با وجود این، روانشناسی گشتالت تأکید می کند که کل چیزی بیش از مجموع اجزاء است و ویژگی های خاص خود را دارد.

دشواری در تعمیم یافته ها:

برخی از منتقدان معتقدند که یافته های روانشناسی گشتالت به طور کلی قابل تعمیم به سایر زمینه ها و افراد نیست. به عنوان مثال، یافته های مربوط به ادراک بصری ممکن است به سایر حوزه های ادراک مانند شنوایی قابل تعمیم نباشد.

پاسخ:

 • یافته های روانشناسی گشتالت در زمینه های مختلفی از جمله ادراک، یادگیری، تفکر، هنر، طراحی، آموزش و درمان کاربرد دارد.
 • این امر نشان می دهد که یافته های روانشناسی گشتالت تا حدی قابل تعمیم هستند.
 • با وجود این، باید به خاطر داشت که یافته های روانشناسی گشتالت همیشه به طور کامل قابل تعمیم به همه افراد و همه زمینه ها نیستند.

عدم توجه به عوامل فرهنگی:

این مکنب روانشناسی به دلیل عدم توجه به عوامل فرهنگی در ادراک و تفکر مورد نقد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که این دیدگاه، نقش فرهنگ در نحوه درک و تفسیر جهان را نادیده می گیرد.

پاسخ:

 • روانشناسی گشتالت در حال حاضر به طور فزاینده ای به نقش عوامل فرهنگی در ادراک و تفکر توجه می کند.
 • تحقیقات جدید نشان داده است که فرهنگ می تواند بر نحوه درک و تفسیر جهان توسط افراد تأثیر بگذارد.
 • روانشناسی گشتالت باید به بررسی این موضوع ادامه دهد تا به طور کامل تری نحوه درک و تفسیر جهان توسط انسان را درک کند.

با وجود این نقدها، روانشناسی گشتالت به عنوان یک دیدگاه ارزشمند در روانشناسی باقی مانده است. این دیدگاه، به درک بهتر نحوه ادراک، تفکر و رفتار انسان کمک کرده است و در زمینه های مختلفی مانند هنر، طراحی، آموزش و درمان کاربرد دارد.

0 0 امتیاز ها
امتیاز مقاله
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه ها
فیدبک اینلاین
نمایش همه دیدگاه ها
آخرین مقالات

جهت جستجو مطالب عنوان مد نظر خود را در باکس بالا وارد نمایید.